SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, Písek 397 01

kontaktní údaje

Oznámení termínu zkoušek profesních kvalifikací:

PK Údržba veřejné zeleně (41-033-E)    21.5.2019 od 8.00 hodin – Třída Národní svobody 28, Písek

PK Údržba veřejné zeleně (41-033-E)    13.6.2019 od 8.00 hodin – Třída Národní svobody 28, Písek

 

Výsledky 1. kola  přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 16.5.2019

 

Výsledky 1. kola  přijímacího řízení pro nástavbové studijní obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 16.5.2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 9.5.2019

 

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze

20.-22.3.2019 – Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze – žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy 3.ročník obsadili v jedné z kategorií 3. místo. Soutěžilo cca 130 firem. Žáky připravovala ing. M. Schránilová

 Regionální veletrh fiktivních firem v Plzni

12. - 13.12. 2018 – Regionální veletrh fiktivních firem v Plzni – soutěžilo se ve 4 kategoriích – žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy  3.ročník – obsadili 1.místo – v kategorii „Prezentace“  (žáky připravovala ing. M. Schránilová), název fiktivní firmy „Picasso“. Soutěžilo cca 30 fiktivních firem.

Regionální veletrh fiktivních firem v Příbrami

14.-15.11.2018 – Regionální veletrh fiktivních firem v Příbram – soutěžilo se ve 4 kategoriích – žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy  3.ročník – obsadili 2x 1.místo – v kategorii „Prezentace“ a „Nejlepší leták“ (žáky připravovala ing. M. Schránilová), název fiktivní firmy „Picasso“. Soutěžilo cca 30 fiktivních firem.

 

 

Doučování pro žáky SOŠ a SOU

Každé úterý od 7:00 do 7:40  je v naší škole zavedeno zdarma doučování anglického jazyka pod vedením Mgr. Poborské v jazykové učebně.

Každý čtvrtek od 7:00 do 7:40  je v naší škole zavedeno zdarma doučování matematiky pod vedením Mgr. Masojídkové v učebně č.16.