SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, Písek 397 01

kontaktní údaje

 

II.kolo přijímacího řízení 

V 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 byli přijati všichni uchazeči. Zápisové lístky nutno odevzdat do 7. 7. 2021.

Změny v organizaci výuky

S účinností od 15. června nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

Všechna ostatní nařízení zůstávají v platnosti, viz: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-15-cervna-2021

 

 

Nabízíme žákům učebních oborů možnost doučování v odborném výcviku před nástupem do dalšího ročníku. Doučování proběhne v termínu 23.-27.8.2021. Žáci obdrží informace u učitele odborného výcviku.

Doporučujeme žákům v období letních prázdnin vykonávat brigádu v provozech, odpovídající jejich učebnímu oboru.