Aktuálně:

Informace pro žáky, kteří mají konat příjímací zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Informace pro žáky, kteří mají konat maturitní zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Informace pro žáky, kteří mají konat závěrečné zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

 

Sdělení žákům ubytovaných v DM:

Vyzvednutí osobních věcí bude možné až po ukončení karantény v ČR a to po domluvě s paní I. Šefčíkovou (734 857 544, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Sdělení žákům školy:

Sledujte aplikaci Bakaláři, popř. E-mailové adresy. Budou Vám zasílány výukové materiály, pracovní listy a domácí úkoly. Jarní prázdniny skončily. Žákům oborů E budou pokyny k učivu zasílány prostřednictvím E-třídnice a pomocí e-mailů.

 

 

 Zrušení výuky na SOŠ a SOU, Písek

V souvislosti s mimořádným opatřením přijatým dne 10. 3. 2020 Ministerstvem zdravotnictvím České republiky je s platností od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka.

 1.     Jarní prázdniny končí 13. 3. 2020.

 2.     V pondělí 16. 3. 2020 nebude zahájena výuka. Škola bude uzavřena, žáci a studenti nebudou do školy docházet až do odvolání mimořádných opatření.

 3.     Pedagogičtí pracovníci přijdou do práce v pondělí 16. 3. 2020, následně bude rozhodnuto o dalším postupu jak u pedagogických, tak u nepedagogických zaměstnanců.

 4.     Uzavřeny budou i obě budovy domova mládeže i školní jídelny (Budějovická i Komenského).

 5.     Obědy jsou všem (žákům, studentům i zaměstnancům) automaticky odhlášeny.

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

 

Třídní schůzky

třídní schůzky plánované na 8.4.2020 se nekonají. Náhradní trmín bude upřesněn.

 

Nabídka Pedagogické fakulty JU – jen pro vážné zájemce

 „Studenti Pedagogické fakulty JU jsou připraveni pomoct s hlídáním dětí, doučováním, úkoly, zajištěním nákupu atp. Máme vytvořenou databázi, kam se naši studenti hlásí, vše je tedy koordinované a zaštiťované naší fakultou. Jedná se především o studenty z jižních Čech, ale i jiných krajů ČR.

V případě jakékoliv "poptávky" prosím pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my vás odkážeme na příslušné studenty.“

 

 

 

 

 Nabídka pracovních míst - nástup k 24.8.2020

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR ZEDNÍK

upřesnění najdete zde (pdf)

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola zajišťuje celoživotní vzdělávání v několika oblastech:

a)      pokračování v počátečním vzdělávání formou dálkového studia

b)      DVPP

c)       rekvalifikační kurzy pro úřady práce

d)      specializační kurzy, kurzy na objednávku (počítačové kurzy, odborné kurzy v gastronomii, firemní vzdělávání a další)

e)      ověřování profesních kvalifikací včetně odborné přípravy podle Národní soustavy kvalifikací

f)       kariérové poradenství

 

Národní soustava kvalifikací - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice, podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.

NSK rozlišuje dva druhy kvalifikaci:

– Úplnou kvalifikaci (ÚK), kterou zákon č. 179/2006 Sb. definuje jako „odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povoláni“ (úplnou kvalifikaci je např. instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.).

– Profesní kvalifikaci (PK), kterou zákon č. 179/2006 Sb. definuje jako „způsobilost fyzické osoby  vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činnosti v určitém povoláni“. Tyto soubory činnosti jsou zpravidla užší než povolaní a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatněni (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel,  sportovní masáž, vazba a aranžováni květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Jinak řečeno, každá dílčí kvalifikace musí byt samostatně uplatnitelná.

Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů (více na http://www.narodni-kvalifikace.cz/)

 

Škola má autorizaci pro ověřování těchto profesních kvalifikací
Přihláška k ověření dílčí kvalifikace je ke stažení zde (doc 59 Kb)

 

Konzultace v oblasti DV – kariérové poradenství

Kariérové poradenství pro žáky školy je realizováno odborným poradenstvím prostřednictvím třídních učitelů, výchovných poradců.

Žáci a široká veřejnost mohou využít služeb poradce pro oblast celoživotního učení/dalšího vzdělávání:

Ing. Zdeněk Kalinovský, tel.: 603 929 826603 929 826 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny pro poskytování poradenství:

čtvrtek 14.00 – 16.00, kancelář ZŘ, Komenského 86

nebo i v jiném čase po předchozí telefonické domluvě