Aktuálně:

Pololetní prázdniny

pátek 31.1. 2020

 

Základní dokumenty školy

Zřizovací listina - soubor ve formátu PDF (555 kB)
Školní řád - soubor ve formátu PDF (334 kB)

Plán práce - soubor ve formátu PDF (728 kB)

Výroční zpráva 2017-2018


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 - soubor ve formátu PDF (191kB)

INFORMACE o svobodném přístupu k informacím - soubor ve formátu DOC (72 kB)

Postup pro podávání stížností - soubor ve formátu DOC (29 kB)

Školská rada - soubor ve formátu PDF (29,5 kB)

Minimální preventivní program - soubor ve formátu PDF (370 kB)

 

Dopravně provozní řád školy - soubor ve formátu PDF (331 kB)

Formuláře - žádosti

Změna oboru - v rámci naší školy
Přestup - z jiné školy
Přerušení studia
Opakování ročníku

Přijetí do vyššího ročníku

Přihláška pro ověření dílčí kvalifikace

Žádost o ukončení přerušení studia