Aktuálně:

Informace pro žáky, kteří mají konat příjímací zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Informace pro žáky, kteří mají konat maturitní zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Informace pro žáky, kteří mají konat závěrečné zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

 

Sdělení žákům ubytovaných v DM:

Vyzvednutí osobních věcí bude možné až po ukončení karantény v ČR a to po domluvě s paní I. Šefčíkovou (734 857 544, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Sdělení žákům školy:

Sledujte aplikaci Bakaláři, popř. E-mailové adresy. Budou Vám zasílány výukové materiály, pracovní listy a domácí úkoly. Jarní prázdniny skončily. Žákům oborů E budou pokyny k učivu zasílány prostřednictvím E-třídnice a pomocí e-mailů.

 

 

 Zrušení výuky na SOŠ a SOU, Písek

V souvislosti s mimořádným opatřením přijatým dne 10. 3. 2020 Ministerstvem zdravotnictvím České republiky je s platností od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka.

 1.     Jarní prázdniny končí 13. 3. 2020.

 2.     V pondělí 16. 3. 2020 nebude zahájena výuka. Škola bude uzavřena, žáci a studenti nebudou do školy docházet až do odvolání mimořádných opatření.

 3.     Pedagogičtí pracovníci přijdou do práce v pondělí 16. 3. 2020, následně bude rozhodnuto o dalším postupu jak u pedagogických, tak u nepedagogických zaměstnanců.

 4.     Uzavřeny budou i obě budovy domova mládeže i školní jídelny (Budějovická i Komenského).

 5.     Obědy jsou všem (žákům, studentům i zaměstnancům) automaticky odhlášeny.

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

 

Třídní schůzky

třídní schůzky plánované na 8.4.2020 se nekonají. Náhradní trmín bude upřesněn.

 

Nabídka Pedagogické fakulty JU – jen pro vážné zájemce

 „Studenti Pedagogické fakulty JU jsou připraveni pomoct s hlídáním dětí, doučováním, úkoly, zajištěním nákupu atp. Máme vytvořenou databázi, kam se naši studenti hlásí, vše je tedy koordinované a zaštiťované naší fakultou. Jedná se především o studenty z jižních Čech, ale i jiných krajů ČR.

V případě jakékoliv "poptávky" prosím pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my vás odkážeme na příslušné studenty.“

 

 

 

 

 Nabídka pracovních míst - nástup k 24.8.2020

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR ZEDNÍK

upřesnění najdete zde (pdf)

ROK 2019

Zápis z jednání školské rady a prezenční listina ze dne 11.10.2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 29.8.2019

Navrhovanmé změny školního řádu

ROK 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 10.10.2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 28.8.2018

Navrhované doplnění Školního řádu

Zápis z jednání ŠR ze dne 12.2.2018

Prezenční listina z jednání ŠR ze dne 12.2.2018

Jednací řád ŠR ze dne 12.2.2018

Rok 2017

Informace k volbám Školské rady SOŠ a SOU PísekV období říjen a listopad budou probíhat volby nové školské rady. Podrobné informace k průběhu a organizaci voleb zde. K podání návrhů na nové členy školské rady slouží tento formulář (pro zástupce žáků a pro zástupce pedagogických pracovníků školy).

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 16.10.2017

Zápis z jednání ŠR ze dne 29.8.2017

Kandidátní listina pro volby do ŠR

Rok 2016

Volební listina k doplňujícím volbám – podzim 2016

Návrh kandidáta za člena Školské rady

Organizace doplňujících voleb

zápis z jednání školské rady ze dne 13.10. 2016

 prezenční listina z jednání školské rady ze dne 13.10.2016

zápis z jednání školské rady ze dne 30.8. 2016

Rok 2015

zápis z jednání školské rady ze dne 14.10.2015

prezenční listina z jednání ŠR ze dne 14.10.2015

zápis z jednání školské rady ze dne 22.1. 2015

prezenční listina z jednání ŠR ze dne 22.1.2015

jednací řád ŠR 2015

otevřený dopis Ing. Kalinovského ŠR

 

Oznámení

Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady při SOŠ a SOU Písek, Komenského 86.

Stanovaný počet členů ŠR je šest, její složení ke dni 01.01.2015:

- za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Marcela Zájedová

Mgr. Marie Masojídková

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a a za zletilé žáky a studenty

Jakub Převrátil

Ivo Tichý

- za zřizovatele školy

Ing. Vojtěch Bubník

Ing. Jiří Uhlík

Jmenovaná ŠR se sešla na svém prvním zasedání dne 22.01.2015

 

Volby do školské rady 1.12. 2014

zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady 1.12.2014

výsledky voleb a návrh na jmenování zástupců za zřizovatele

 

Rok 2014

zápis z jednání ŠR ze dne 8.7.2014

zápis z jednání ŠR ze dne 1.9.2014

zápis z jednání ŠR ze dne 6.10.2014

navrhované změny ve školním řádě s účinností od 1.8.2014

 

Rok 2013

zápis z jednání ŠR ze dne 26.6.2013

 

zápis z jednání ŠR ze dne 14.9.2013

 

Rok 2012

zápis z jednání ŠR ze dne 1.2.2012

zápis z jednání ŠR ze dne 8.10.2012

jednací řád ŠR 2012

Nové funkční období školské rady

Kontakty na členy školské rady