Aktuálně:

Informace pro žáky, kteří mají konat příjímací zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Informace pro žáky, kteří mají konat maturitní zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Informace pro žáky, kteří mají konat závěrečné zkoušky:

převzato z webu MŠMT - tisková zpráva ze dne 23.3.2020

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

 

Sdělení žákům ubytovaných v DM:

Vyzvednutí osobních věcí bude možné až po ukončení karantény v ČR a to po domluvě s paní I. Šefčíkovou (734 857 544, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Sdělení žákům školy:

Sledujte aplikaci Bakaláři, popř. E-mailové adresy. Budou Vám zasílány výukové materiály, pracovní listy a domácí úkoly. Jarní prázdniny skončily. Žákům oborů E budou pokyny k učivu zasílány prostřednictvím E-třídnice a pomocí e-mailů.

 

 

 Zrušení výuky na SOŠ a SOU, Písek

V souvislosti s mimořádným opatřením přijatým dne 10. 3. 2020 Ministerstvem zdravotnictvím České republiky je s platností od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka.

 1.     Jarní prázdniny končí 13. 3. 2020.

 2.     V pondělí 16. 3. 2020 nebude zahájena výuka. Škola bude uzavřena, žáci a studenti nebudou do školy docházet až do odvolání mimořádných opatření.

 3.     Pedagogičtí pracovníci přijdou do práce v pondělí 16. 3. 2020, následně bude rozhodnuto o dalším postupu jak u pedagogických, tak u nepedagogických zaměstnanců.

 4.     Uzavřeny budou i obě budovy domova mládeže i školní jídelny (Budějovická i Komenského).

 5.     Obědy jsou všem (žákům, studentům i zaměstnancům) automaticky odhlášeny.

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

 

Třídní schůzky

třídní schůzky plánované na 8.4.2020 se nekonají. Náhradní trmín bude upřesněn.

 

Nabídka Pedagogické fakulty JU – jen pro vážné zájemce

 „Studenti Pedagogické fakulty JU jsou připraveni pomoct s hlídáním dětí, doučováním, úkoly, zajištěním nákupu atp. Máme vytvořenou databázi, kam se naši studenti hlásí, vše je tedy koordinované a zaštiťované naší fakultou. Jedná se především o studenty z jižních Čech, ale i jiných krajů ČR.

V případě jakékoliv "poptávky" prosím pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my vás odkážeme na příslušné studenty.“

 

 

 

 

 Nabídka pracovních míst - nástup k 24.8.2020

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU – UČEBNÍ OBOR ZEDNÍK

upřesnění najdete zde (pdf)

Praxe

Odborný výcvik zajišťuje škola u tříletých učebních oborů ve vlastních provozech nebo na pracovištích odborného výcviku u smluvních partnerů.

U oboru Autotronik je praxe v prvním a druhém ročníku zajištěna ve školních dílnách, třetí a čtvrtý ročník využívá také smluvní pracoviště (autoservisy, prodejci jednotlivých značek, stanice technické kontroly, prodejci náhradních dílů)

 

Informace pro odborný výcvik - gastro:

Všichni žáci prvního ročníku - obor Kuchař, Kuchař – číšník, Číšník, Cukrář budou mít OV ve školní kuchyni, restauraci a cukrárně.

Žáci nastupující do prvních ročníků gastronomických oborů přijdou dne 4. 9. 2017 (třída SL1) a dne 11. 9. 2017 (třídy KU1, SL1) v 8: 00 hod do školní restaurace, kde jim budou předány další informace týkající se odborného výcviku a obdrží pracovní ošacení. Řádný odborný výcvik prvních ročníků gastronomických oborů bude zahájen od následujícího dne tj. od 5. 9. 2017 a 12. 9. 2017(nutnost a povinnost mít s sebou veškeré pracovní ošacení, zdravotní průkaz a pracovní pomůcky).

Žáci nastupující do 2. a 3. ročníků gastronomických oborů půjdou dne 4. 9. a 11. 9. 2017 (dle rozdělení do týdnů) hned do přiřazených provozů viz. přílohy, kde začíná řádný odborný výcvik od 7:00 hodin – nutnost a povinnost mít s sebou veškeré pracovní ošacení, zdravotní průkaz a pracovní pomůcky. Další dny bude odborný výcvik probíhat dle rozpisů směn v jednotlivých provozech.

Rozdělení do provozů je plně v kompetenci školy.

Veškeré změny týkající se odborného výcviku se budou řešit individuálně v průběhu měsíce září.

Přeji úspěšný školní rok 2017/2018.

Bc. Kačírková Alena

Tel: 604233901

 Přílohy:         třída KU2          třída SL3          třída SL2           třída CČ3

 

Střediska odborného výcviku:

Středisko OP 500 - Písek, Samoty

- zedník, montér suchých staveb, instalatér, klempíř, tesař, truhlář

Kontakt: Ing. Pavel Jíška  tel:382 215 832  mobil: 603 823 538

 

Středisko OP 600 - Strakonice

- instalatér, tesař, truhlář

Kontakt: Luděk Mráz, mobil: 736 477 824

 

Středisko OP 700 - Písek, Samoty

- autotronik, automechanik

Kontakt: Miloslav Mareš  tel: 382 212 627  mobil: 724 976 143

 

Středisko OP 800

- službové obory - kuchař, číšník, kuchař-číšník pro pohostinství, prodavač, cukrář

Kontakt: Bc. Alena Kačírková tel: 382 789 518  mobil: 604 233 901

 

Středisko OP 360 – Písek, Třída Národní svobody

- obory typu E – kuchařské práce, pečovatelské práce, zednické práce, zámečnické práce, květinářské práce, malířské a natěračské práce

Kontakt: Bc. Radoslav Jonák  tel: 382 272 126  mobil:739 095 688