Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2020

zahájení šk.roku 2020/2021 – v úterý 1.9.2020 – sudý týden

monter

36-66-H/01 Montér suchých staveb

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Absolvent umí číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci, umí zhotovovat jednoduché náčrty. Umí zvolit vhodný materiál a správný technologický postup včetně výběru potřebného nářadí a pomůcek. Dokáže zhotovit nosné konstrukce ze dřeva a kovových profilů včetně dopravy materiálu a jeho přípravy před zpracováním. Umí provádět montáž příček, obklady stropů a svislých konstrukcí, stropních podhledů a suchých plovoucích podlah. Ovládá finální úpravu povrchu konstrukcí. Zvládá montáž speciálních a doplňkových konstrukcí, úpravy pro instalační rozvody a dokáže stanovit spotřebu materiálu pro jednotlivé konstrukce. Ovládá použití technických listů a technických norem. Dodržuje zásady protipožární ochrany a bezpečnosti práce. Dokáže aplikovat metody suché výstavby v kombinaci s ostatními stavebními obory z hlediska návaznosti jednotlivých operací. Pracuje především se sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, umí aplikovat ale i další materiály a technologie použitelné v suché vnitřní i venkovní výstavbě (sádrokartonové panely, materiály z aglomerovaného dřeva, porobetonové systémy, dřevostavby a podobně). Charakter tohoto oboru vyžaduje pečlivost a preciznost, odpovídá progresivním metodám stavebnictví a požadavkům současného stavebního trhu.