Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

Přihlašování na maturitní zkoušky – PODZIM 2021

se uskuteční dne 21.7.2021 (středa) – od 8:00 hod. do 12:30 hod. Žáci, kteří se budou přihlašovat, se v uvedený termín dostaví osobně do školy.

instalater

36-52-H/01 - Instalatér

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

Stručný popis oboru (učební plán):

Montáž, udržování a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby. Spojování materiálů pomocí závitových spojů, lepením, svářením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování armatur, připojování zařizovacích předmětů zdravotní techniky a jiných zařízení plynovodních a otopných systémů. Provádění zkoušek dokončených instalací a jejich uvedení do provozu. Absolvent oboru je schopen číst a používat technickou dokumentaci, připravit pracoviště a potřebný materiál. Rozlišuje instalatérské materiály podle označení ČSN a zná jejich vlastnosti. Volí a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a mechanizační prostředky, dovede volit a realizovat správné pracovní a technologické postupy, organizovat vlastní práci, svoje pracoviště a řídit se předpisy o hygieně o bezpečnosti práce. Řídí se zásadami péče o životní prostředí. Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informačních zdrojů. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Součástí výuky oboru je základní kurz svařování plamenem a svařování plastů.