Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

Přihlašování na maturitní zkoušky – PODZIM 2021

se uskuteční dne 21.7.2021 (středa) – od 8:00 hod. do 12:30 hod. Žáci, kteří se budou přihlašovat, se v uvedený termín dostaví osobně do školy.

klempíř

23-55-H/01 - Klempíř

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

Stručný popis oboru :

Ruční a strojové dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování klempířských stavebních výrobků z těchto materiálů např. odpadní trubky a žlaby různých tvarů, kolena, odskoky, žlabové kotlíky, hrdla, přípustě, jejich spojování, sestavování a montáž. Výroba a osazování klempířských stylových doplňků památkových objektů. Provádění střešních krytin z pozinkovaného plechu, střešních oken a poklopů. Výroba a montáž lemování okrajů střešních krytin a parapetních plechů oken. Zhotovení a montáž částí vzduchotechnických zařízení, opláštění izolací potrubí včetně jejich oprav. Absolvent oboru umí číst stavební výkresy, dovede rozměřit a rozkreslit rozvinuté tvary plechových dílů, správně volí a používá materiály a prostředky k upevňování a spojování stavebních klempířských výrobků. Zná a dodržuje předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s důrazem na práci ve výškách.