Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

Přihlašování na maturitní zkoušky – PODZIM 2021

se uskuteční dne 21.7.2021 (středa) – od 8:00 hod. do 12:30 hod. Žáci, kteří se budou přihlašovat, se v uvedený termín dostaví osobně do školy.

pečovatelské práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

ŠVP: Pečovatelské práce

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: areál školy - tř. Národní Svobody

 

Stručný popis oboru:

Absolvent je připraven vykonávat níže uvedené činnosti:

- Pečovatelské práce: přímá obslužná nebo asistentská péče o klienty - pomoc při osobní hygieně, oblékání, chůzi atp., úprava lůžka a prostředí, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, úklid v domácnosti, zajišťování nákupu, doprovod klienta, drobné osobní služby, podpora soběstačnosti. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.

- V kuchyňském provozu: pomocné práce při přípravě pokrmů, práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin

- V provozu prádelny: příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení

- Při opravě a šití prádla: ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení apod.

- Úklidové práce: základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti.

 

 

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní jako pracovník/pracovnice kuchyňských provozů, prádelen, šicích dílen nebo jako uklízeč/uklízečka zdravotnických nebo sociálních zařízení, jako pečovatel/pečovatelka ve státních i nestátních sociálních zařízeních nebo v terénních sociálních službách. Má předpoklady uplatnit se jako uklízeč/uklizečka, pomocník/pomocnice kuchaře nebo pracovník/pracovnice prádelen i mimo resort zdravotnictví a sociálních služeb.