Aktuálně:

Hlavní prázdniny: 29.6. – 1.9.2019

Zahájení šk. roku 2019/2020 – pondělí 2.září 2019 (sudý týden); rozpis tříd do týdnů – viz rozpis

Národní testování SCIO

Na jaře 2019 se naše škola zapojila do projektu Národního testování. Někteří naši žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v Jihočeském kraji.

Ocenění SCIO

 

Pro společnou část MZ – Podzim 2019 (2.-6.9.2019) – SOŠ a SOU Písek působí jako spádová škola

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – základní informace

Stálá služba k podání informací o přijímacím řízení, prohlídka školy – středa 14.00 až 17.00.

Přehled oborů

 

 2. kolo přijímacího řízení pro 3-leté obory (vyjma oboru instalatér)

byli přijati všichni uchazeči, kromě jedné uchazečky na obor zedník

Do 1.7.2019 nutno dodat zápisový lístek.

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

přijímací zkoušky úspěšně vykonali všichni, kteří se dostavili. Účastníci přijímací zkoušky byli přijati.

Do 1.7.2019 nutno dodat zápisový lístek.

 

Výsledky 1. kola  přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 16.5.2019

 

Výsledky 1. kola  přijímacího řízení pro nástavbové studijní obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 16.5.2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

výsledky najdete zde (pdf)

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 9.5.2019

 

Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 1.3.2019 (rozhodující je razítko podání na poště).

 

Maturitní obory (Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik, Nástavbové studium) – konají se jednotné (státní) přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny: 1. termín: 12. dubna 2019; 2. termín: 15. dubna 2019. Na všechny tříleté učební obory je přijetí bez přijímacích zkoušek.

K podání informací o přijímacím řízení je ve škole zřízena stálá služba – středa od 14.00 do 17.00 hodin. V tomto čase je možná i prohlídka školy. Případný jiný termín je možné domluvit na telefonním čísle 603 929 826 – Ing. Zdeněk Kalinovský, ZŘ. S podrobnostmi přijímacího řízení Vás rádi seznámíme také na telefonním čísle 382789512 nebo 603823537, popřípadě na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Novinky

* Truhlář se zaměřením na obsluhu CNC strojů – v návaznosti na pořízení moderního strojního vybavení, toto zaměření je žádané všemi zaměstnavateli (nejen dřevo, ale i strojnictví) - (samostatný leták).

* Klempíř se zaměřením na strojírenskou výrobu – plní požadavek zaměstnavatelů v oblasti strojírenství, zaměření oboru řešeno odborným výcvikem u firem/zaměstnavatelů (samostatný leták).

Kritéria přijímacího řízení 2019/2020 najdete zde


Důležité náležitosti přihlášky: podpis uchazeče a u nezletilých i zákonného zástupce, bude-li to uvedeno v kritériích, musí být způsobilost potvrzena od lékaře, výstupní hodnocení se nehodnotí.

 

 
 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium  
                                
Možnosti stipendia: program Jihočeského kraje a program firmy Kočí Písek