Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

Přihlašování na maturitní zkoušky – PODZIM 2021

se uskuteční dne 21.7.2021 (středa) – od 8:00 hod. do 12:30 hod. Žáci, kteří se budou přihlašovat, se v uvedený termín dostaví osobně do školy.

 

Snížení energetické náročnosti na budovách SOŠ a SOU, Písek

 V uplynulém roce 2020 realizovala SOŠ a SOU, Písek významnou investiční akci rozdělenou do 3 dotačních částí.
První bylo „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“. Budova měla již vyměněná okna a nyní došlo tedy k zateplení obvodového pláště budovy. Celá akce byla realizována za podpory OPŽP a Jihočeského kraje.

Další dvě části investiční akce tvořilo „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“, kde se realizovalo nejenom zateplení objektu, ale i rekuperace neboli řízená výměna vzduchu ve třídách

Další informace o projektu zde (pdf)

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Naše škola se účastní projektu „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“ , číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606

Další informace o projektu zde.

Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání

Naše škola je partnerem projektu Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání (registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03265), který je realizován Základní školou T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24.

Projekt obdržel finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci 34. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Dotace je poskytnuta ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně v celkové výši 1 680 024,90 Kč. Bližší informace k projektu naleznete na http://www.zstgmpisek.cz/rop.htm

 

 

logo

 

PROJEKT PROFESIONÁL

Granty JKÚ školní rok 2016-2017

PROJEKT „Podpora firem při přípravě učňů stavebních oborů.“ Více o projektu zde.

PROJEKT „Kroužek CAD“. Více o projektu zde.

 

vytvoření nových programů dalšího profesního vzdělávání v Písku

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu je vytvoření nových programů dalšího profesního vzdělávání.

S realizací projektu jsme začali 1.9.2006 a byl dokončen v únoru 2008.

Od října 2009 pořádáme další kurzy z oboru GASTRO

Je zaměřen na 2 oblasti:
1. GASTRO
2. AUTO

Partnery projektu jsou:
Střední škola, Vimperk, Nerudova 267
Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Volyně,Lidická 135